MẪU BIỆT THỰ SÂN VƯỜN

—𝐁𝐈Ệ𝐓 𝐓𝐇Ự 𝐒Â𝐍 𝐕ƯỜ𝐍—
🍀𝙼ộ𝚝 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚜â𝚗 𝚟ườ𝚗 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚝𝚑ự đẹ𝚙 𝚡𝚊𝚗𝚑 𝚖á𝚝, 𝚋ì𝚗𝚑 𝚢ê𝚗. 𝚃ừ𝚗𝚐 𝚐ó𝚌 𝚝𝚒ể𝚞 𝚌ả𝚗𝚑 đượ𝚌 𝚋ố 𝚌ụ𝚌 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚝ế đế𝚗 𝚝ừ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒 𝚝𝚒ế𝚝.
🍀𝙼ộ𝚝 𝚜â𝚗 𝚟ườ𝚗 đẹ𝚙 𝚜ẽ 𝚝ă𝚗𝚐 𝚝𝚑ê𝚖 𝚌𝚑ấ𝚝 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚜ố𝚗𝚐 & 𝚜ự 𝚌â𝚗 𝚋ằ𝚗𝚐, 𝚝𝚑ư 𝚐𝚒ã𝚗 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚑ầ𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚐𝚒𝚊 𝚌𝚑ủ.
🍀𝙲ò𝚗 𝚐ì 𝚝𝚞𝚢ệ𝚝 𝚟ờ𝚒 𝚑ơ𝚗 𝚖ộ𝚝 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚜ố𝚗𝚐 đẹ𝚙, 𝚝𝚑ơ 𝚖ộ𝚗𝚐 𝚋ì𝚗𝚑 𝚢ê𝚗; 𝚐ầ𝚗 𝚐ũ𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚝𝚑𝚒ê𝚗 𝚗𝚑𝚒ê𝚗, 𝚐𝚒ú𝚙 𝚝𝚑ư 𝚐𝚒ã𝚗 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚑ầ𝚗 𝚜𝚊𝚞 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚋ộ𝚗 𝚋ề 𝚌ủ𝚊 𝚌ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚟à 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐
📌 HÃY LIÊN HỆ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá hoàn toàn miễn phí
—————————————————————-
𝐗Â𝐘 𝐃Ự𝐍𝐆 𝐇𝐎À𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐀𝐍𝐆 𝐋ƯƠ𝐍𝐆 “𝐗Â𝐘 𝐍𝐈Ề𝐌 𝐓𝐈𝐍 – 𝐃Ự𝐍𝐆 𝐓Ổ Ấ𝐌”
☎️ Hotline: 0909 563 758 zalo (Mr Trực)
🏢 Địa chỉ: 210/9 Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP .HCM
🏣 Văn phòng: số 109 Nguyễn Thị Nhung KDC Vạn Phúc 1, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
📧 Email: xaydunghgl@gmail.com